Правилници

Достъп до информация - приемане на заявления » - Отговорно звено за работа по ЗДОИ - ОУ“Свети Патриарх Евтимий“

Адрес: гр. Варна,
ул. „Димитър Дончев - Доктора" №10"
9023 гр. Варна
Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: „Канцелария - технически секретар“
Работно време: от 8.30 ч. до 16.30 ч. (от понеделник до петък)
e-mail :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон за контакт: 052 510690 и 0879 86 13 80

 

 

Вътрешни правила за достъп до ОИ

Отчет по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за 2023г.

Отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2022г.

Вторник, 25 Септември 2018 19:19

Учебна 2018 - 2019 година

Правилник за дейността на училището 1 част 2018/2019 година

Правилник за дейността на училището 2 част 2018/2019 година 

Годишен план за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс на общността

Етичен кодекс на работещите с деца 2018

Механизъм за противодействие на училищния тормоз и за сътрудничество и координация на работата при случай на деца, жертви или в риск от насилие или при кризисна интервенция

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз между учениците 

Единни правила и задължения на всички служители в случай на тормоз

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари

Правилник за пропускателния режим