Новини

Понеделник, 06 Февруари 2023 14:05

Работно време на медицинския кабинет

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че поради отсъствието на медицинско лице, здравния кабинет ще работи със следното работно време:

понеделник - петък    от 08:00ч. до 16:30ч.,

до завръщането на титуляра.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 5 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 01.09..2022г от 18:00ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 1 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 30.08.2022г от 18:00ч.

 

СПИСЪЦИ на паралеките в 1 клас за учебната 2022/2023 година

1 а клас 

1 б клас

1 в клас

1 г клас

1 д клас

Със Заповед №РД06-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна е утвърден ДПП в V клас за профилираните гимназии с профил "Математически", в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г. Във връзка с това и с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности" съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето - Варна 2022". Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

 

Линк към Facebook

Линк към Инстаграм

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна

СПИСЪК ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

 

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в
общинските училища на територията на община Варна

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ VI ЗАПИСВАНЕ

Чл. 22. Родителите/настойниците записват детето в училище, съобразно определените в Графика на дейностите срокове.

Чл. 23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

1. копие на удостоверение за раждане на детето;

2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;

3. документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 24. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Чл. 25. При установени несъответствия на данните от заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

Чл. 26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление. Чл. 27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

 

 

Уважаеми ученици и родители,
От 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. учениците от VI и VII клас ще учат от разстояние в електронна среда в създадените онлайн класни стаи.
Учениците от I до V клас ще се обучават присъствено.
Графикът на учебните часове за VI и VII клас е както следва:

График в ел.среда

Петък, 20 Март 2020 12:56

Дистанционно обучение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Стартирахме електронното обучение с Ваша подкрепа, за което Ви благодарим. Опитът от изминалите дни показва, че трябва да въведем някакъв график в общуването, който да бъде регламентиран както за Вас, така и за нас. Уверяваме Ви, че ще се съобразим с Вашите ангажименти и няма да пропускаме да Ви дадем и получим информация своевременно, както от Вас, така и от Вашите деца. За най-малките ученици предложеният график не е задължителен, тъй като те зависят изцяло от Вашата помощ. Колегите ми приемат този факт и ще работят активно, тогава, когато на Вас ви е възможно. Моля, поговорете с децата си, които работят самостоятелно, да са на линия по време на учебните часове. Ще проверяваме това в началото на всеки час. В настоящия момент дисциплината е важно условие за успеха на е-обучението. Предлагаме Ви график, за осъществяване на комуникация в рамките на деня. Веселина Манолова
Директор на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ - Варна

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Времената са трудни. Цялата нация се е мобилизирала за излизане от тази тежка криза. Представата ни за живота, такъв какъвто беше само преди седмица, се промени. Но ще се справим. Със сигурност, ако сме заедно и ако сме отговорни.
От мое име и от името на Вашите учители, Ви моля, да бъдете организирани и сериозни. Все още нямате граждански права и отговорности на възрастни, но Вие сте надеждата и бъдещето на нацията. Отговорете на нашите очаквания. Моля Ви бъдете сериозни при провеждането на електронното обучение. Бъдете в точното време за начало на часа пред компютрите и изпълнявайте отговорно задачите, които учителите Ви поставят.
Благодарни сме на Вашите родители, че ни подкрепят и че Ви помагат.
Нека докажем, че сме дисциплинирани, защото само така ще се справим и ще израстнем интелектуално и духовно в този труден за всички момент.
От ръководството и екипа на Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Варна

 

график

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

 

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
· всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт
· всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 0887 498 047

Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
· всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Страница 1 от 3