Ръководство на училището
 
Веселина Манолова – директор
Йовчо Йовчев – зам. директор по учебната дейност
Дафина Димитрова - зам. директор по учебната дейност
Габриела Колева –  зам. директор по административно - стопанска дейност
Галина Василева Петрова - ръководител на направление ИКТ
 
Учители начален етап на основно образование
 
Пламена Янакиева Маринова
Красимира Димитрова Чавеева
Милена Цонева Андонова
Светлана Пенчева Начева
Живка Миткова Пантелеева
Антония Димитрова Ташева
Стефка Кръстева Колева
Невелина Димитрова Минчева
Даниела Кирова Анчева
Красимира Драганова Панчева
Стоянка Радославова Станева
Ирина Петрова Атанасова
Миглена Йорданова Савова
Рая Станчева Стоилова
Дарина Маринова Димитрова
Мая Стоянова Стефанова
Веселина Йорданова Николова
Галина Мирославова Трифонова
Даниела Петрова Арсова
Диана Георгиева Атанасова
Лили Мирославова Вълчева
Христина Александру
Силвия Станчева Баева
 
Възпитатели
 
Диляна Иванова Иванова
Магдалена Георгиева Димитрова
Нежда Исуф Мустафа
Диана Николаева Москова
Пламена Павлинова Донева
Гинка Симеонова Иванова
Айсел Мехмед Юсеин
Валентина Пенкова Василева
Галя Андонова Колева
Дора Василева Петрова
Тони Стефанова Добрева
Елена Николова Денчева
Живка Димитрова
Ивелина Митева Белчева
Севилджан Абил Юсеинова
Светла Димитрова Илиева
Пламента Николаева Венкова - ЦОУД 5-7 клас
 
Учители прогимназиален етап на основно образование
Десислава Иванова Василева- български език и литература
Десислава Божидарова Георгиева - български език и литература
Петя Спасова Иручева - български език и литература
Татяна Чанкова Чанева - български език и литература
Даниела Радева Даскалова - английски език
Павлина Павлова Георгиева - английски език
Дафинка Тодорова Димитрова - математика
Анка Йорданова Сулова – математика
Йовчо Георгиев Йовчев - математика
Мария Георгиева Маринова - математика
Женя Кръстева Георгиева - математика
Мариана Стойчева Маринова – математика и информационни технологии
Атанаска Неделчева Илиева - Близнакова - информационни технологии и ТП
Галина Василева Петрова - информационни технологии
Светлана Сталинова Мусинска – история 
Борис Александров Дудин - история и физическо възпитание и спорт
Веселина Петрова Манолова - история
Десислава Тодорова Миливоева – биология, химия и ЧП
Веска Едрева Димова - физика
Ана Асенова Василева – география
Аня Кирова Алексиева - география
Нина Викторова Янкова - география
Борислав Любенов Борисов – изобразително изкуство
Росина Николова Николова – музика
Димитър Иванов Желязков - физическо възпитание и спорт
Емилия Ставрева Топалова - физическо възпитание и спорт
Мариана Янкова Димитрова – хореография
 
Екип за подкрепа на личностно развитие

 
Ана Асенова Василева - педагогически съветник
Кристина Радославова Радева - психолог и логопед
Николина Стоянова Стоянова - ресурсен учител

Росина Николова Николова – музика
Мариана Янкова Димитрова – хореографияРосина Николова Николова – музика
Мариана Янкова Димитрова – хореография

Main Menu