Документи

Достъп до информация - приемане на заявления » - Отговорно звено за работа по ЗДОИ - ОУ“Свети Патриарх Евтимий“

Адрес: гр. Варна,
ул. „Димитър Дончев - Доктора" №10"
9023 гр. Варна
Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: „Канцелария - технически секретар“
Работно време: от 8.30 ч. до 16.30 ч. (от понеделник до петък)
e-mail :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон за контакт: 052 510690 и 0879 86 13 80

 

 

Вътрешни правила за достъп до ОИ

Отчет по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за 2023г.

Отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2022г.

Съгласно чл. 105 от Наредбата за приобщаващото образование Достъпността на информацията и комуникацията се изразява в осигуряване на:
1. достъп до видовете средства за информация и комуникация (телефони, компютри, интернет и други);
2. достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение и представянето им в достъпен формат;
3. достъпност на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти чрез осигуряване на разумни улеснения според индивидуалните потребности на децата и учениците;
4. достъпна мултимедийна образователна среда, специализирани софтуерни продукти, аудио-визуални средства, алтернативни форми за комуникация и за предаване на информация на деца и ученици с увреден слух и с нарушено зрение.
 
В ОУ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна
 
1.  Учениците могат да ползват 3 компютърни кабинета, с общо 40 работни места
2. В библиотеката има изграден кът, където учениците могат да ползват компютри за своята подготовка.
3. 35 класни стаи са обзаведени с мултимедийни устройства.
4. В презентационния кабинет е инсталиран интерактивен дисплей.
5. Учениците със СОП могат да ползват 2 кабинета с необходимите техника и материали, включително специални слушалки и микрофони за учениците с говорни дефекти.
6. За всеки един ученик е осигурен достъп до електронните издания на учебници и учебни комплекти, кодовете на които могат да получат от ЗДАСД или от учителите
7. В цялата сграда е осигурена високоскоростна безжична мрежа, с акаунт за учениците и осигурен контрол с цел безопасна работа в интернет.
8. За целите на обучението в електронна среда, в училището е интегрирана системата G Suite for Education с организиран достъп за всички ученици.
9. Учениците се запознават с Правилника на училището, в частност с техните права и задължения.
10. Информация за дейностите в училището, програмите и проектите, по които се работи се осъществява чрез сайта на училището, чрез информация от педагогически съветник, чрез учителите и класните ръководители, както и от предаванията на училищното радио. 
 
 
 
 
 
Страница 1 от 5