Учебни планове

Сряда, 11 Май 2022 15:58

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022

ПЪРВИ КЛАС

А

Б

В

Г

Д

 

ВТОРИ КЛАС

А

Б

В

Г

Д

 

ТРЕТИ КЛАС

А

Б

В

Г

Д

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

А

Б

В

Г

Д

Е

 

ПЕТИ КЛАС

А

Б

В

Г

Д

 

ШЕСТИ КЛАС

А

Б

В

Г

 

СЕДМИ КЛАС

А

Б

В

Г

Петък, 18 Октомври 2019 14:43

Учебни планове 2019/2020

Първи Клас

1 а 

1 б 

1 в 

1 г

1 д

 

Втори Клас

2 а

2 б

2 в

2 г

2 д

2 е

 

Трети клас

3 а 

3 б

3 в

3 г 

3 д 

3 е

 

Четвърти клас

4 а

4 б

4 в

4 г

4 д

 

Пети клас

5 а

5 б

5 в

5 г

 

Шести клас

6 а

6 б

6 в

6 г

6 д

 

Седми клас

7 а

7 б

7 в

7 г

7 д