Четвъртък, 23 Юни 2022 10:40

Прием първи клас свободни места за второ класиране

ОУ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна обявява 29 свободни места за второ класиране.