Сряда, 09 Декември 2020 14:56

Ефективна работа между ОУ "Св. Патриарх Евтимий" и медиатор - Сдружение "Милосърдие за теб"

За периода 04 - 11.2020год. екипът на Сдружение „Милосърдие за теб“ оказа подкрепа на ръководството и педагозите от Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ в изпълнение на Програма на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение.
За поредна година бяха проведени редица срещи с педагозите и ръководството на училището, на които бяха заложени за изпълнение дейности по подкрепа на електронното обучение в периода от април 2020год. до края на учебната 2019/2020год.
Екипът на сдружението спомогна за обхващане на деца от етническите групи, живеещи на територията на кв.“Вл.Варненчик“ и успешното им записване в първи клас за учебната 2020/2021год. Отчита се отлична работа по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата на екипа на сдружението на терен, спомага за успешната комуникация между семействата на ученици от етнически групи и обучаващите ги педагози. За поредна година изградените доверителни връзки между ръководството на училището и екипа на сдружението, спомагат за повишаване доверието в образователната институция и утвърждаване уважението на голяма част на родителите към учителите, които полагат максимални усилия по подкрепа на уязвими ученици.
За настоящата учебна година са утвърдени съвместните дейности да продължат и да бъдат развивани в условия на бързопроменящата се среда поради COVID-19.
Благодарим на Силвия Бакалова и на членовете на Сдружение „Милосърдие за теб“ за всеотдайната работа и добрите партньорски отношения в полза на учениците на ОУ „Св. П. Евтимий“.