Четвъртък, 26 Ноември 2020 08:28

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19“.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30 - 11.30 часа и 12.30 - 16.30 часа.