Вторник, 31 Август 2021 11:57

Родителска среща

Уважаеми родители,

 

На 02.09. 2021 г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас.
Разпределение на класовете по стаи:
1 "а" - 101; 1 "б" - 102; 1 "в" - 103; 1 "г" - 104; 1 "д" - 105.

 

 

На 09.09.2021г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за пети клас.
Разпределение на класовете по стаи:
5 "а" - 402; 5 "б" - 404; 5 "в" - 309; 5 "г" - 403; 5 "д" - 401.