Вторник, 19 Март 2024 11:06

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


    Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“.
  Електронният прием за учебната 2024/2025 година ще стартира на 15.05.2023 година от 10:00ч. в електронната система и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

Система от правила за електронен прием в Първи клас:
https://school.uslugi.io/documents/pravila.pdf

 

*НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ СЪС СТАТУТ „ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА“

 

Записване в първи клас в общинско училище на деца със статут „временна закрила“, които към момента не са записани в общинска детска градина или в подготвителна група в общинско училище, се извършва от Регионално управление на образованието – Варна на адрес ул. „Цар Симеон I“ №32.

 

ЗА ДЕЦА СЪС СТАТУТ „ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА“, КОИТО ВЕЧЕ СА ЗАПИСАНИ В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ПОДАВА ПО ОБЩИЯ РЕД!