Сряда, 22 Март 2023 11:23

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“.
  Електронният прием за учебната 2023/2024 година ще стартира на 17.05.2023 година и ще протече по утвърдения „График на дейностите“.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 

 

* НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Приемът на деца, чуждестранни граждани – без ЕГН, само с ЛНЧ, се осъществява съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна, публикувана в рубриката „Наредби“. Заявления може да подадете единствено в сградата на Община Варна, ет. 11, стая 1111, в периодите, посочени в Графика на дейностите. За целта трябва да представите следните документи:
- документ за самоличност на детето;
- документ за самоличност на родителя;
    Регистрацията в системата ще се извършва от служител на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

 

 

Линк към електронната система