Понеделник, 29 Декември 2014 14:00

Доставка на закуски и/или мляко, млечнокисели продукти и/или плодове/зеленчуци за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас на ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - Варна за 2015 г.