Петък, 31 Октомври 2014 17:01

Покана за участие по НП "ИКТ в училище"

Pokana_IKT.doc

 

Класиране на участниците:

На първо място - ,,Контракс"АД
На второ място - ,,Стемо" ООД
На трето място - ,,Риск електроникс" ООД
На четвърто място - ,,Вали компютърс" ООД