Сряда, 22 Юни 2022 13:50

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Училище ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ гр. Варна ще кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, която съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт. В тази връзка предвиждаме да се сформират 6 групи.
Ръководителите на групи ще бъдат специалисти от самото училище и външни специалисти в направленията:
- Модул 1 „Изкуства“ – 1 вокална група и 2 танцови групи
- Модул 2 „Спорт“ – 1 група футбол и 2 групи баскетбол

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.