Събота, 13 Юни 2020 22:12

Образование за утрешния ден

лого                        комп                                    лого1

 

 

Уважаеми ученици и родители,
Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“ – гр. Варна се включва в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
В изпълнение на Дейност 6 по проекта в училището се създават 3 групи за повишаване на дигиталната компетентност и уменията на учениците под формата на извънкласни дейности за учебната 2019/2020 г.:

1. Клуб „Приятели с компютрите“, с ръководител Дора Димитрова
2. Клуб „Дигитален свят“ с ръководител Мариана Маринова
3. Клуб „Млад графичен дизайнер“ с ръководител Атанаска Денелчева

Линк към сайта на проекта: https://oud.mon.bg/

лого3

Повече информация за проекта можете да намерите в следващия файл.