Четвъртък, 19 Октомври 2017 10:22

Стратегия за развитие на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - гр. Варна за 2017 - 2021г