Вторник, 23 Август 2022 19:44

Родителска среща и списъци на паралелките в 1 клас учебна 2022/2023 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща за учениците от 1 клас за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 30.08.2022г от 18:00ч.

 

СПИСЪЦИ на паралеките в 1 клас за учебната 2022/2023 година

1 а клас 

1 б клас

1 в клас

1 г клас

1 д клас