Сряда, 25 Април 2018 10:14

Информация относно изпитите чрез тест и изпитите за проверка на способностите за НВО за учебната 2017/2018 година