Вторник, 29 Август 2017 11:34

Списъците на паралелките в първи клас за учебната 2017/2018г. са публикувани в графа ПРИЕМ → СПИСЪЦИ