Сряда, 26 Юни 2024 11:40

ИНФОРМАЦИЯ ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Уважаеми родители,

 

Заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти клас, се подават след записване на детето в съответната степен на училищното образование, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
Към заявлението се прилагат следните документи в случаите, в които ДСП не може да получи информацията по служебен път:

1. Удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от съответното училище след 01.07.2024г.

2. За децата от втори, трети и четвърти клас не се изисква представяне на удостоверение, тъй като те преминават в по-горен клас без да се изисква записване;