Понеделник, 28 Март 2022 15:19

Прием в първи клас за учебна 2022/2023 година

Уважаеми родители, във връзка с предстоящия прием в първи клас за учебната 2022 /2023 година Ви информираме, че графиците на
дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием. за I клас: https://school.uslugi.io

 

Заповед План прием за учебната 2022/2023 година