Четвъртък, 27 Август 2020 14:19

Родителска среща първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Родителската среща на първокласниците ще се осъществи при следния график:

 

01.09.2020 г.

I а клас от 17:00ч. до 18:15ч.

I б клас от 18:30ч. до 19:30ч.

 

02.09.2020 г.

I в клас от 17:00ч. до 18:15ч.

I г клас от 18:30ч. до 19:30ч.

 

03.09.2020 г.

I д клас от 17:00ч. до 18:15ч.