Вторник, 28 Януари 2020 13:21

Грипна ваканция

Заповед на директора

 

На 27.01.2020г. с решение на директора, на РЗИ Варна с
Протокол № 1 от 27.01.2020г. е дадено задължително предписание за
директорите на училища на територията на област Варна, както следва:

Директорите на училищата на територията на Област Варна да изпълнят следното задължително предписание – да разпоредят преустановяване на учебно – възпитателния процес от 28.01.2020 г. до 05.02.2020 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020г.