Понеделник, 23 Април 2018 15:09

ГРАФИК НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС, СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ