Четвъртък, 22 Декември 2016 15:47

Съобщение за удължаване на срока на процедурата за Доставка на закуски 2017 г. по чл.188, ал.2 от ЗОП