Портфолио

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:34

Администрация

Директор:                                    Веселина Манолова           тел: 0879940002

Заместник директор  УД:        Галина Петрова                тел: 0879940003

Заместник директор  УД:        Дафинка Стоянова           тел: 0877230901

Заместник директор  АСД :    Габриела Колева                тел: 0876805881

Главен счетоводител:              Мария Янева                       тел: 0879940006

ЗАТС:                                          Сашка Николова                 тел: 0879903641

Домакин:                                    Детелинка Андреева          тел: 0879940005

Технически секретар:              Ваня Чакърова                   тел: 0879861380

Библиотекар:                           Мария Стойкова                тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                  Блага Петкова                   тел: 0879903636

 

logo-patriarha

   Вече 129г. ни делят от мига, когато за първи път бие школският звънец в с. Владиславово /тогава Паша-кьой/. Годината е далечната 1885-та. За първи път е открито българско школо. Учебните занятия се водят в запазената тогава турска джамия, а по-късно в сградата на селското читалище.

Поставено е началото – дългоочаквано и трудно!

През 1941г. завършва изграждането на първата училищна сграда, а името, което носи тя е на светите братя Кирил и Методий. Но селото се разраства, децата, жадни за знания са повече, а училището не отговаря на обществените нужди. Едва през 1975г. започва строителството на днешната сграда на училището, а селото е обявено за квартал на Варна. На 15.09.1977г. звънва първият звънец в новата училищна сграда . Най-сетне тя побира всички свои ученици. Името, което носи новото училище е „Сийка Трифонова”. Оттогава училището поема своя необикновен житейски път, чийто превратности в исторически и биографичен план довеждат до преименуването му през 1992г. в „Св.Патриарх Евтимий”.

И така вече 129г. ученици и учители се потапят в необятните знания, преодоляват заедно трудности и изкачват върхове.129г. всеотдайни български учители се грижат за духовното израстване на  редица  поколения. И както Евтимий чрез словото води хората по пътя към доброто и спасението, спасява ги от ужасите на духовното робство, така грижите на учителите са насочени към вечното усъвършенстване на духа. Патриархът проповядва, че „човешкото тяло е смъртно и принадлежи на земята, а човешката душа е безсмъртна”.Той дава искра от своя дух, искра от своето сърце, която сгрява хиляди български души и предава този плам  до днес в сърцата на всички нас – учители и ученици, бивши и настоящи възпитаници. Този огън не угасва, а сгрява и поддържа българския дух, духът на днешните ни ученици.

За това говорят – делата:

     - ОУ”Св.П.Евтимий” е носител на приза „зелен флаг” и е обявено за Екоучилище от 2006г. През 2008г. флагът бе защитен и същата и следваща 2009г. бяха връчени награди от председателя на Световната организация „Екоучилища”- Ян Ериксон от Холандия за достойно представяне и участия в мероприятия на екологична тематика

Спечелени проекти:

- „ Програма F по проект ученическо радио „

- „Цветно мечтание”

- „ Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информация”

- „ Книгите и нтернет – галактика от информация „

- „Подходи за справяне с насилието в училище”

- “ Българските манастири и храмове –огнища на българското самосъзнание и дух”                   - „Игрите, които хората играят”- двустранен проект между България и Северна Ирландия по програма „Младежта в действие”.

 - „Заедно в нашето културно разнообразие”- двустранен проект между България и Малта по програма „Коменски”.

-Училището е участник в проект на Глобалния екологичен фонд „Въвеждане и интегриране на енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност, възобновяеми енергични източници и изменение на климата в основното образование в България”/ стартира на 01.12.2009г. до 01.12.2010г.

 - „Въглеродни детективи – Европа” за период от 2009-2012г. в партньорство с 5 страни от Европа – Великобритания, Австрия, Унгария, Чехия и България. Целта е да се предприемат мерки и действия за предотвратяване на климатичните промени и опазване на глобалната околна среда.

Награди:

За периода 2005- 2010 година  завоюваните награди и грамоти са:

 • международни награди-  един златен медал, пет награди и две поощрения
 • национални- двадесет и една награди, тридесет грамоти и две поощрения
 • областни- единадесет награди, пет сертификата и две грамоти
 • общински- тридесет и пет награди,четири сертификата,  петдесет и пет грамоти  и четири поощрения

Общо за този период завоюваните призови места са както следва:

 • двадесет и две първи места
 • двадесет и пет втори места
 • двадесет и пет трети места
 • тринадесет ученика са удостоени с приза на кмета на гр. Варна „ Дарования”
 • девет ученика са получили Сертификата
 • грамотите са осемдесет и пет
 •  осем поощрения

  Участията на учениците са във всички области- изкуство, спорт, хореография, литература , наука , фотография , информационни технологии.

  Днес  и учители, и ученици сме горди от постигнатите успехи, имаме високо обществено признание. Работим неуморно с ентусиазъм и вяра, защото е жив Евтимиевият дух в нашите сърца, защото „Горди с твойто име ще вървим напред, Патриарх Евтимий, пример и завет!”...