Администрация

Четвъртък, 11 Септември 2014 14:34

Администрация

Директор:                                    Веселина Манолова           тел: 0879940002

Заместник директор  УД:        Галина Петрова                тел: 0879940003

Заместник директор  УД:        Дафинка Стоянова           тел: 0877230901

Заместник директор  АСД :    Габриела Колева                тел: 0876805881

Главен счетоводител:              Мария Янева                       тел: 0879940006

ЗАТС:                                          Сашка Николова                 тел: 0879903641

Домакин:                                    Детелинка Андреева          тел: 0879940005

Технически секретар:              Ваня Чакърова                   тел: 0879861380

Библиотекар:                           Мария Стойкова                тел: 0879903627

Лекарски кабинет:                  Блага Петкова                   тел: 0879903636