Неделя, 06 Ноември 2022 12:15

Стратегия за развитие на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ град Варна 2021-2025 година. Актуализация за учебната 2022-2023 година