Вторник, 22 Август 2017 10:38

Родителска среща

Уважаеми родители,

 

Родителската среща за I и II клас ще се състои на 04.09.2017г. от 18:00часа по класове.

Списъците на паралелките в първи клас ще публикуваме до края на месец август.